กริยา 3 ช่อง

คำกริยาในภาษาอังกฤษ ตามหลักไวยากรณ์แบ่งออกเป็น 3 ช่อง เรียกว่า กริยา 3 ช่อง" ซึ่งแต่ละ ช่องก็บอกถึง เหตุการณ์ในแต่ละช่วงของเวลาได้อีกด้วย

             คำที่แสดงถึงอาการต่าง   หรือเหตุการณ์ต่าง ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของเวลา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็ คือ คำพูดที่แสดง ถึงการกระทำของตัวประธานในประโยค หรือคำที่ทำหน้าที่ช่วยคำกิริยาด้วยกันนั่นเอง  กิริยาเป็นคำที่มีบทบาทที่สำคัญ ในแต่ละประโยค  ถ้าในประโยคนั้น ขาดคำกิริยา  ความหมายก็ไม่เกิด และไม่สามารถทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆได้เลย หรือมีใจความที่ไม่สมบูรณ์

คำกิริยาตามหน้าที่แบ่งออกเป็น  3 ประเภท คือ

           1.
สกรรมกริยา ( Transitive  Verb ) คือ คำกิริยาที่ต้องมีตัวกรรม หรือคำอื่นเข้ามารองรับความ หมายจึง จะสมบูรณ์ เช่น The  boys  kick  football  in  the  field. หมายความว่า  พวกเด็ก เตะ ฟุตบอลอยู่ที่สนามหญ้า  คำว่า “kick “  เป็น คำกิริยา บอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ว่าในขณะนี้หรือปัจจุบัน นี้เด็ก กำลังเล่นกันอยู่ ส่วนคำว่า “ football ” เป็นตัวกรรม หรือตัวที่ทำหน้าที่รองรับกิริยาให้มีความ หมายสมบูรณ์ขึ้น เพราะถ้าใช้คำว่า “ kick “ คำเดียวความหมายไม่สมบูรณ์ ไม่ รู้ว่าเตะอะไร นั่นเอง

           2.
อกรรมกริยา ( Intransitive  Verb )  คือ คำกิริยาที่ไม่ต้องมีตัวกรรมหรือคำอื่นมารองรับก็ได้ ความหมายสมบูรณ์ เช่น  The  dogs  run  in  the  field.  ประโยคนี้ไม่ต้องมีตัวกรรมมารองรับ ก็ได้ใจ ความสมบูรณ์ดี  ซึ่งคำว่า “run “ แปลว่า วิ่ง คงไม่ต้องถามว่าใช้อะไรวิ่ง

           3.  
กริยาช่วย (  Helping  Verb หรือ  Auxiliary  Verb ) คือ กิริยาที่มีหน้าที่ช่วยให้กิริยาด้วย กันมีความหมายดีขึ้น และ ยังมีหน้าที่ทำให้ตัวของมันเองมีความหมายที่สมบูรณ์ขึ้นได้ดีอีกด้วย  เช่น She  studies  in  Lamp – Tech  college .  Does she study in Lamp – Tech College?

            
คำ กิริยาในภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์แบ่งออกเป็น 3 ช่อง เรียกว่า กริยา 3 ช่อง" ซึ่งแต่ละ ช่องก็บอกถึง เหตุการณ์ในแต่ละช่วงของเวลาได้อีกด้วย

กริยาช่องที่ 1 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
กริยาช่องที่ ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
กริยา ช่องที่ 3 ใช้กล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปอย่างสมบูรณ์ทั้งในปัจจุบันและอดีต เรียก อีกอย่างหนึ่งว่า ส่วนสมบูรณ์ของกิริยา หรือ Complement


Base Form(ช่อง 1)
Simple Past Tense(ช่อง 2)
Past Participle(ช่อง 3)
Meaning (ความหมายเทียบเคียง)
awake
awoke
awoken
ตื่น
be
was, were
been
เป็น,อยู่,คือ
bear
bore
born
ทน
beat
beat
beat
ตี
become
became
become
กลายเป็น
begin
began
begun
เริ่ม
bend
bent
bent
หักงอ
beset
beset
beset
โอบล้อมรอบด้าน
bet
bet
bet
พนัน
bid
bid/bade
bid/bidden
ประมูล
bind
bound
bound
ผูกติดกัน
bite
bit
bitten
กัด
bleed
bled
bled
เลือดออก
blow
blew
blown
เป่า
break
broke
broken
แตกหัก
breed
bred
bred
ผสมพันธ์
bring
brought
brought
นำมา
broadcast
broadcast
broadcast
ออกอากาศ
build
built
built
สร้าง
burn
burned/burnt
burned/burnt
เผา
burst
burst
burst
ระเบิดออก
buy
bought
bought
ซื้อ
cast
cast
cast
หล่อ
catch
caught
caught
จับ
oose
chose
chosen
เลือก
cling
clung
clung
พิง
come
came
come
มา
cost
cost
cost
มีราคา
creep
crept
crept
คืบคลาน
cut
cut
cut
ตัด
deal
dealt
dealt
จัดการ
dig
dug
dug
ขุด
dive
dived/dove
dived
กระโดดน้ำ
do
did
done
ทำ
draw
drew
drawn
วาดล่อชักดาบถอนเงิน
dream
dreamed/dreamt
dreamed/dreamt
ฝัน
drive
drove
driven
ขับรถ
drink
drank
drunk
ดื่ม
eat
ate
eaten
กิน
fall
fell
fallen
ล้ม
feed
fed
fed
ให้อาหารสัตว์
feel
felt
felt
รู้สึก
fight
fought
fought
ต่อสู้
find
found
found
พบ
fit
fit
fit
พอเหมาะ
flee
fled
fled
หลบหนี
fling
flung
flung
เขวี้ยง
fly
flew
flown
บินนั่งเครื่องบิน
forbid
forbade
forbidden
ห้าม
forget
forgot
forgotten
ลืม
forego (forgo)
forewent
foregone
ยอมไม่เอา
forgive
forgave
forgiven
ให้อภัย
forsake
forsook
forsaken
สละละทิ้ง
freeze
froze
frozen
หยุดเป็นน้ำแข็ง
get
got
gotten
ได้
give
gave
given
ให้
go
went
gone
ไป
grind
ground
ground
บด
grow
grew
grown
เจริญงอกงาม
hang
hung
hung
แขวน
hang
hunged
hanged
แขวนคอ
hear
heard
heard
ได้ยิน
hide
hid
hidden
ซ่อน
hit
hit
hit
ตี
hold
held
held
ถือ
hurt
hurt
hurt
ทำร้าย
keep
kept
kept
เก็บรักษา
kneel
knelt
knelt
คุกเข่า
knit
knit
knit
ถัก
know
knew
know
รู้จัก
lay
laid
laid
วางไข่
lead
led
led
นำ
leap
leaped/lept
leaped/lept
กระโดด
learn
learned/learnt
learned/learnt
เรียน
leave
left
left
ออกจาก
lend
lent
lent
ให้ยืม
let
let
let
อนุญาต
lie
lay
lain
นอนลง
light
lighted/lit
lighted
จุดไฟ
lose
lost
lost
ทำหาย
make
made
made
ทำ
mean
meant
meant
หมายถึง
meet
met
met
พบ
misspell
misspelled /misspelt
misspelled/ misspelt
สะกดผิด
mistake
mistook
mistaken
ทำผิด
mow
mowed
mowed/mown
ตัดหญ้า
overcome
overcame
overcome
เอาชนะ
overdo
overdid
overdone
ทำมากเกินไป
overtake
overtook
overtaken
ตามทัน
overthrow
overthrew
overthrown
ปลดจากตำแหน่ง
pay
paid
paid
จ่าย
plead
pled
pled
อ้อนวอนขอโทษ
prove
proved
proved/proven
พิสูจน์
put
put
put
วาง
quit
quit
quit
เลิก
read
read
read
อ่าน
rid
rid
rid
ขจัด
ride
rode
ridden
ขี่
ring
rang
rung
กรดกริ่ง
rise
rose
risen
ลุกขึ้น
run
ran
run
วิ่ง
saw
sawed
sawed/sawn
เลื่อย
say
said
said
พูด
see
saw
seen
เห็น
seek
sought
sought
ค้นหา
sell
sold
sold
ขาย
send
sent
sent
ส่ง
set
set
set
จัดวาง
sew
sewed
sewed/sewn
เย็บ
shake
shook
shaken
สั่น
shave
shaved
shaved/shaven
โกน
shear
shore
shorn
ตัดขนแกะ
shed
shed
shed
เทกันน้ำทิ้ง
shine
shone
shone
เปล่งแสง
shoe
shoed
shoed/shod
ซ่อมรองเท้า
shoot
shot
shot
ยิง
show
showed
showed/shown
แสดง
shrink
shrank
shrunk
หด
shut
shut
shut
ปิด
sing
sang
sung
ร้องเพลง
sink
sank
sunk
จม
sit
sat
sat
นั่ง
sleep
slept
slept
นอน
slay
slew
slain
ฆ่า
slide
slid
slid
เลื่อน
sling
slung
slung

slit
slit
slit
สอดกรีดตามยาว
smite
smote
smitten
ตีอย่างแรง
sow
sowed
sowed/sown
หว่านพืช
speak
spoke
spoken
พูด
speed
sped
sped
เร่งความเร็ว
spend
spent
spent
ใช้จ่าย
spill
spilled/spilt
spilled/spilt
ทำหก
spin
spun
spun
ปั่น
spit
spit/spat
spit
บ้วนน้ำลาย
split
split
split
แยกออกจากกัน
spread
spread
spread
แผ่
spring
sprang/sprung
sprung
กระโดด
stand
stood
stood
ยืน
steal
stole
stolen
ขโมย
stick
stuck
stuck
ติดอยู่กับ
sting
stung
stung
ปล่อยเหล็กไน
stink
stank
stunk
เหม็น
stride
strod
stridden
เดินก้าวยาว 
strike
struck
struck
ตี
string
strung
strung
ขึ้นสายร้อยลูกปัด
strive
strove
striven
ดิ้นรน ต่อสู้
swear
swore
sworn
สาบาน
sweep
swept
swept
กวาด
swell
swelled
swelled/swollen
บวม
swim
swam
swum
ว่ายน้ำ
swing
swung
swung
แกว่ง
take
took
taken
นำไป
teach
taught
taught
สอน
tear
tore
torn
ฉีก
tell
told
told
บอก
think
thought
thought
คิด
thrive
thrived/throve
thrived
เติบโต
throw
threw
thrown
ขว้าง
thrust
thrust
thrust
เสือกเข้าไป
tread
trod
trodden
เดิน
understand
understood
understood
เข้าใจ
uphold
upheld
upheld
ยกไว้
upset
upset
upset
เสียใจ
wake
woke
woken
ตื่น
wear
wore
worn
สวม
weave
weaved/wove
weaved/woven
ทอ
wed
wed
wed
แต่งงาน
weep
wept
wept
ร้องไห้
wind
wound
wound
ไขลาน
win
won
won
ชนะ
withhold
withheld
withheld
เก็บไว้
withstand
withstood
withstood
ทนฟ้าทนฝน
wring
wrung
wrung
บิด
write
wrote
written
เขียน


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS